قسمت سوم بیزتاکس: تاثیر BNPL در صنعت خرده فروشی

مهمان: حمید قنبری

قسمت دوم بیزتاکس: نقش روابط عمومی در بحران برندها

مهمان: محمدرضا انبیائی

قسمت اول بیزتاکس: تجارت الکترونیک و بازار خرده فروشی

مهمان: جواد موسوی

قسمت سوم بیزتاکس: تاثیر BNPL در صنعت خرده فروشی

مجری کارشناس: حمید قنبری

قسمت دوم بیزتاکس: نقش روابط عمومی در بحران برندها

مجری کارشناس: محمدرضا انبیایی

قسمت اول بیزتاکس: تجارت الکترونیک و بازار خرده‌فروشی

مجری کارشناس: جواد موسوی

معرفی قسمت اول بیزتاکس: تجارت الکترونیک و بازار خرده‌فروشی

مجری کارشناس: حمیدرضا عظیمی

معرفی برنامه بیزتاکس

مجری کارشناس: حمیدرضا عظیمی

بیزتاکس، تاک شوی فضای کسب و کار ایران

مجری کارشناس: حمیدرضا عظیمی

پیمایش به بالا